WWW.THESIS.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Online materials, documents
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |

«HOW TO APPLY FOR ASYLUM, WITHHOLDING OF REMOVAL,AND/OR PROTECTION UNDER ARTICLE 3 OF THE CONVENTION AGAINST TORTURE SIDA LOO DALBADO MAGANGELYO, ...»

-- [ Page 1 ] --

HOW TO APPLY FOR ASYLUM, WITHHOLDING OF REMOVAL,AND/OR PROTECTION

UNDER ARTICLE 3 OF THE CONVENTION AGAINST TORTURE

SIDA LOO DALBADO MAGANGELYO, KASAARISTA DIIDMADA,IYO/AMA ILAALINTA HOOS

IMAANEYSA QODOBKA 3 EE SHIRWEYNIHII LA DAGAALANKA SILCINTA

DIGNIIN: Buugyarahan waxa uu ku siinayaa macluumaadka ku saabsan sharciga socdaalka mana ka hadlo kiisaska shaqsiyanka ah. Inta badan sharciga socdaalka wuu isbedelaa, waana inaad isku daydaa inaad kala tashato qareenka socdaalka ama hay'ad sharci si aad uga hesho macluumaadka ugu dambeeyey. Sidoo kale adigaa iska wakiil noqon kara dacwadaha maxkamadeed ee socdaalka la xiriira, balse waxaa had iyo jeer haboon inaad caawimaad ka hesho garyaqaan ama hay'ada sharciga hadey macquul tahay.

Buugyarahan waxa asal ahaantiisa la diyaariyey sannadkii 2002 waxaana diyaariyey Muhaajirka Florence iyo Mashruuca Xuquuqda Qaxootiga (Mashruuca Florence), hay'ad aan faa'iido doon aheyn oo muhaajiriinta ku xiran Arizona siisa adeegyo sharciga la xiriira oo bilaash ah. Sannadkii 2011 waxaa lagu dabaqay inay dadka muhaajiriinta ee ku xiran dalka daafihiisa siiso macluumaad guud oo badan. Ma ayan diyaarinta Waaxada Nabad-sugida Gudaha (DHS)/Laanta Socdaalka Mareykanka iyo Meelmarinta Cashuurta (ICE) ama Xafiiska Fulinta ee Dib-ugu-laabashada Laanta Socdaalka (EOIR) balse hay'adahan waxay ku noqdeen dulucdeeda.

Nasiibdaro, sharciga socdaalka had iyo jeer ma cada, fahamsiinta sharciga ee Mashruuca Florence had iyo jeerna lama mid noqon karaan mida DHS ay tarjumaada ay kaga bixiso sharciga. Mashruuca Florence waxay aaminsan yihiin in macluumaadk ay yihiin kuwo sax ah oo caawimaad buuxda leh, balse xaqiiqdu waxay tahay in buugyarahan laga heli karo maktabadaha ku yaalo xarumaha laisku xiro si ay u isticmaalaan dadka xiran oo loomala jeedo in tarjumaada DHS ee dhanka sharciga ay la mid tahay waxa lagu muujiyey buugyaraha.

Sannadkii 2002 waxaan buugyarahan u qornay laba sababood. Mid waa inay kaa caawiso si aad u hesho haddaad u qalanto magangelyo iyo/ama ka saarista ee haynta (xitaa waxaa loogu yeeraa "ka haynta") sidaa darteed waxaad ka baxsan kartaa in laguugu celiyo dalkaaga haddaad cabsi ka qabto dib u celinta. Tan labaad waxay tahay inay kaa caawiso inaad dalbato gargaar kasta oo aad xaq u leedahay adiga laf ahaantaada waa haddaadan heli karin qareen adiga kaa wakiil ah, ama inay kaa caawiso inaad caawiso qareenkaaga hadaad mid leedahay.

Yaa loo qoray buugyarahan?

Buugyarahan waxaa loogu talogalay dadka ay DHS hayaan ama lagu hayo xukun ku saarista. "Ka saarista" waxaa loo isticmaalaa waxa loogu yeero "masaafurin". Buugyarahani ma quseeyo dadka ku jira xukunka masaafuriska ama ka saarista. Hadaad ku jirto xukunka laanta socdaalka kadib bishii Abriil 1, 1997, waxaa suurowda inaad ku jirto xukunka "ka saarista". Waxaad dukumintiga ku sheegi kartaa nooca xukun ee aad ku jirto ee aad ka heshay DHS ee laguugu soo oogay (ama sababaha lagaaga saarayo dalka Mareykanka).

Haddii dukumintiga lagu sumadeeyey“Ogeysiis Muuqaasho”(Form I-862), waxaad ku jirtaa xukun ka saarista.

Haddii dukumintiga lagu sumadeeyey "Amar in la Muujiyo Sababta "(Form I-221), waxaad ku jirtaa xukun musaafuriska.

–  –  –

Buugyarahan waxaa loogu talogalay dadka ku jira xukun ka saaristaoo u qalmi kara magagelyada ama ka bixinta ee haynta oo waafaqsan Sharciga Laanta Socdaalka iyo Jinsiyada (INA), amam ilaalinta oo hoos imanaya qodobka 3 ee la dagaalanka silcinta (CAT), oo wadiiqo u ah ka saarista dalka Mareykanka.

Sidee baan u isticmaalayaa buugyarahan?

Aqri buugyaraha oo idil si aad u hesho haddii aad u u qalmi karto magangelyo ama ka hayn oo waxa aad u baahan tahya inaad sameyso waa inaad dhameystirto foomamka aadna isu diyaariso dhegeysiga. Waa wax aad u muhiim ah inaad fahamto inay tahay wax ADIGA ku khuseeya inaad isu diyaariso kiiskaaga oo aadna hesho cadeymo (daliil), hadey wax un jiraan, si aad u siisoo xaakimka. Haddaadan isu diyaarinin dhegeysigaaga, waxaa laga yaabaa inaad ku weydo wixii aad heli laheyd markaad isu diyaariso.

NACARA, HRIFA iyo TPS

Kahor intaanan si faahfaahsan uga hadlin shuruudaha is difaacida macquulka ah ee ka saarista, waxaynu idin ogeysiinaynaa laba sharciga kongoreeska la mariyey dabayaaqadii sanadihii 1997 iyo 1998 taasoo siin karta difaacyo macquul ah ee ku aadan ka saarista shaqsiyaadka ee soo buuxiya wax xaq u yeelashada looga cabbir qaato. Labadan sharci waxay kala yihiin: (1) Sharcigii Isku hagaajinta Nicaraguan iyo Gargaarkii Bartamaha Mareykanka ee 1997, oo inta badan looga soo halqabsado "NACARA," iyo (2) Sharcigii Cadaalada Laanta Socdaalka ee Dadkii Qaxootiga Reer Haiti ee 1998, oo inta badan iyadana looga soo halqabsado "HRIFA."

Fadlan ku noqo Lifaaqa A ee ku lifaaqan macluumaadka ku saabsan labadan is difaacida ah.

• Hadaad ka timid Guatemala, El Salvador, wadamada qaar ee ku yaala Yurubta Bari, Nicaragua, Cuba, ama Haiti, waxaa kuuu furan wado aad uga baxsan karto ka saarista dalka Mareykanka Marka la eego labada sharci ee NACARA iyo HRIFA, dadka qaar ee ka yimid wadamadaa kor ku xusan waxay heli kareen aqoonsi degenaansho joogto oo sharci buuxa ah iyo joogis dalka Mareykanka gudihiisa ah.

Waxyaabaha loo baahan yahay waa ay kala duwan yihiin had iyadoo ay ku xiran tahay dalka aad ka timaaday.

Haddaad soo gasho mid ka mid ah qeybaha ku xusan lifaaqa A, xaakimka laanta socdaalka ama DHS waa inaad weydiisataa inuu go'aan ka gaaro haddaad si sharci ah u joogeyso dalka Mareykanka iyadoo laga tixraacayo NACARA ama HRIFA. Haddaad tahay lamaanaha ama cunug qof u qalmay gargaarka loo tixraacayo shuruucdan waxaad kaloo u qalantaa inaad joogto dalka Mareykanka waana inaad warsataa xaakimka ama DHS.

Sidoo kale, sharciga saddexaad ee aan doonayno inaan kuu sheegno waxa uu ku saabsan yahay wax loogu yeero Aqoonsiga Badbaadinta Ku meel gaarka ah. Hadaad ka timid dalka Haiti oo lagu siiyey Aqoonsi Badbaadin Ku meel gaar ah (TPS), ama aad ku nooleed dalka Mareykanka tan iyo janaayo 12, 2011, ama aan dambi laguugu xukumin fal dambiyeed weyn oo aad kasii dartay laba ama wax ka badan oo dambiyo fudfudud ah,, oo aadna dalbatay TPS bishii Nofeembar 15, 2011, waxaad ku nagaan kartaa dalka Mareykanka.

–  –  –

Buugyarahan waxa hadda uu qeexayaa waxa lagu micneeyo magangelyo, iyo ka saarista haynta, yaa xaq u leh, iyo sida loo diyaariyo kiiskaaga.

Magangelyo maxay tahay?

Marka loo eego sharciga Mareykanka u yaalo, waa dad ka soo cararay dalkooda sababo la xiriira inay ka baqayaan saxariirin waxay dalban karaan "magangelyo" sida ay ku xusan tahay qeybta 208 ee INA.Magangelyo waxay ku siisaa badbaado sidii qaxooti jooga dalka Mareykanka.. Saxariirin waxay noqon kartaa dhibaateyn ama hanjabaad adiga ama qoyskaaga loo geysto ama dadka adiga kula midka ah.

Qofku waxa uu magangelyo heli karaa hadduu isagu ama iyadu ka cabato saxariirin loogu geestay dalkiisa ama keeda waqtiyadii la soo dhaafay uuna soo buuxiyo qeexida "qaxooti" sida ku qeexan qeynta 101 (a) (42) ee INA. Waxaa magangelyada laguugu siin karaa keliya haddii ugu yaraan mid ka mid ah sababaha uu qofku ka dhib sheeganayo ama lagu soo dhibaateeyey sababtaasoo la xiriirta faracaaga, diintaada, dhalashadaada, fikirkaaga siyaasadeed (ama fikir siyaasadeed uu qof moodo inaad leedahay), ama xaqiiqda ah inaad qeyb ka tahay koox bulsho gaar ah.

Haddaad magagelyo doon tahay waxaa laguu ogolaanayaan inaad si sharci ah ku joogto dalka Mareykanka oo aadna hesho ruqsad shaqo. Ninkaaga ama xaaskaaga iyo carruur aan guursan oo ay da'doodu ka yar 21 sano jir ayaa Mareykan jooga waxaad heli kartaa aqoonsi sharci sida magangelyo doone waa haddaad dalabkaaga magangelyo doonka ku soo darto. Hadey dalka Mareykanka dibada ka joogaan waxaad ku soo fayl gareynkartaa waraaqaha kuu ogolaanaya inay ayagana yimaadaan dalka Mareykanka kadib markii lagu siiyo magangelyo. Haddii magagelyo lagu siiyo, waxaad hadhow dambe codsan kartaa sharci buuxa deganaansho joogto ah ku joogto oo durbadiiba ku noqoto muwaadin Mareykan ah.

Kasii daynta haynta maxay tahay marka loo eego qeybta INA 241 (b) (3)??

Kasii daynta haynta waa nooc ka mid ah badbaadinta sharciga ay dadka qaar heli karaan halkii ay ka noqon lahaayeen magangelyo oo ah sida ku qeexan qeybta 241 (b) (3) (A) iyo (B) ee INA. Sababaha aanu faahfaahin badan hadhow dambe sheegi doono - tusaale ahaan, midkood hadaad codsato magangelyo sanad ka badan kadib markaad gasho dalka Mareykanka oo ma aadan u qalmin waxyaabaha ka duwan ama sabab la xiriirta dambiyada la galay aawadood - dadka qaar "xaq" uma laha oo ma "istaahilaan" magangelyo. Sidoo kale, xitaa dambi galida gaarka ah ama falalka xun kaama hortagayaan inaad codsato magangelyo, xaakimka laanta socdaalka wuxuu go'aan ka gaari karaa inuu qaadaco codsigaaga magangelyo dembigaa aawadeed. Xaaladahan oo kale, "ka haynta" ayaa waxay keliya noqonaysaa wadiiqada looga baxsan karo ka saarista.

Ka hayntu waa sida magangelyada oo kale waxay kaa ilaalinaysaa in dib laguugu celiyo dalkaaga, micnaheedu waa waxaad ku noolaan kartaa oo sharci ah uga shaqeysan kartaa dalka Mareykanka. Waxaad ku haynta u codsan kartaa sida ku magangelyada si la mid ah, adigoo isticmaalaya isla foomka codsiga. Balse waxaa jira farqiyo muhiim ah oo ukala dhexeeya labada foom ee ka gargaarida ka saarista.

Way adagtahay in lagu siiyo diidmo. Waa inaad tusisaa wax intaa ka sii badan waxaa jira fursad wanaagsan oo waa lagu silcinayaa hadaad ku laabato dalkaaga iyadoo sabab ay u tahay sinjigaaga, diintaada, fikirkaaga siyaasadeed (ama fikirka siyaasadeed ee uu qof kuu moodo inaad aaminsan tahay), ama xaqiiqda ah inaad ka tirsan tahay koox bulsho gaar ah. Waa inaad tusidaa in noloshaada iyo xoriyadaada ay halis galeyso, waana inaad tusidaa in tani ay u badan tahay inayba dhacdo (ma aha Bogga 3 ee 55 SOMALI – Legal Orientation Program FIRRP- casriyeentii ugu dambeysay Oktoobar 2011 - FIRRP- last updated October 2011 keliya inay macquul tahay).

Hadduu xaakimka Laanta Socdaalka garwaaqsado inaad xaq u leedahay ka saarista diidmada, isaga ama iyada ma diidi karaan codsigaaga inta lagu jiro howsha ka fiirsashada.

Haddii lagaa saaro diidmada, waxay keliya macnaheedu tahay inaan dib laguugu celin karin wadanka halista kaa soo wajahaysa. Haddii dal kale uu ku qaadanayo, Mareykanka halkaa ayey kuu dirayaan.

Haddii xaaladaha dalkaaga isbedelaan sidaa darteed DHS waxay aaminsan tahay inaad ku amaan heleyso ku laabashada, DHS waxay makaa kuu bilaabaysaa kiis cusub ee maxkamada laanta socdaalka inay isku daydo inay ka dhaadhiciso xaakimka in adiga dib laguu celinayo.

Diidmada kuma heleysid sharciga degenaashaha joogtada ah, laguumana ogolaanayo inaad soo keento xubnahaaga qoyska, mana kuu horseedeyso inaad noqoto muwaadin Mareykan ah.

What protection is available under the Convention Against Torture?

Dadka qaar waxay xaq u leeyihiin badbaadinta ku saleysan Shirweynihii La dagaalanka Saxariirinta (CAT)hadey muujiyaan inay saa u badan tahay inay dhacdo oo aysan aheyn in dowlada silcinayso, ama dad u shaqeeya ama ogolaansho ka haysta dowlada, haddii lagu celiyo dal gaar ah. "Saxariirinta" waxaa lagu qeexay Qodobka 1 ee Shirweynihii La dagaalanka Saxariirinta ee ku yaala xeerka 8 Sharciga Federaaliga (CFR) qeybaha 208. 18(a) iyo 1208. 18(a).. Diidmada ka saarista ee hoos timaada CAT waa sida diidmada ka saarista hoos timaada qeybta 241(b)(3) ee ku jirta INA, haddii foomkan badbaadinta lagu siiyo, waxay keliya macnaheedu yahay in aan laguugu celin karin dalka aad ka baqeyso in laguugu silciyo. Si kastaba ha'ahaatee, ma jiraa waxa looga baahan yahay in silcinta laga baqay inay la xiriirto sabab badbaadsan sida looga baahan yahay magangelyada ama diidmada hoos imaanaysa qeybta INA 241(b)(3).. Haddii dal kale uu ku qaadanayo, Mareykanka halkaa ayey kuu dirayaan. Haddii xaaladaha dalkaaga isbedelaan sidaa darteed DHS waxay aaminsan tahay inaad ku amaan heleyso ku laabashada, DHS waxay makaa kuu bilaabaysaa kiis cusub ee maxkamada laanta socdaalka inay isku daydo inay ka dhaadhiciso xaakimka in adiga dib laguu celinayo. Ugu dambeyntii, diidmada hoos imaneysa CAT kuma heleysid sharciga degenaashaha joogtada ah, laguumana ogolaanayo inaad soo keento xubnahaaga qoyska, mana kuu horseedeyso inaad noqoto muwaadin Mareykan ah.

Haddii xaakimka Laanta Socdaalka ku qanco inay u badan tahay in aan laguugu saxariirineyn dal haddii lagaa saaro, balse uu ku qanco inaada xaq u laheyn diidmada ah in lagaa saaro ee hoos imaanaysa CAT waayo waxaa laguugu soo oogay dembiyada qaar oo ku saleysan inaadan xaq u laheyn, xaakimku wuxuu tixgelinayaa hadaad xaq u leedahay ka saaris dib loo dhigo. Dib u dhigista ka saarista ee hoos timaada Shirweynaha La dagaalanka Saxariirinta waxaa lagu qeexay 8 CFR qeybaha 208.17(a) iyo 1208.17(a).. Dib u dhigista ka saarista kuma siinayso wax aqoonsi sharci ah oo aad ku joogto dalka Mareykanka si lama huraan ahna looguma micneeyo in xariga lagaa sii deynayo. Dib u dhigista Ka saarista waa la dhameyn karaa haddii muraajacada kadib go'aan laga gaaro inaan laga yaabin in lagu silciyo dalka gudihiisa ee ka saaristaada dib loogu dhigay, ama aad codsato in dib u dhigistaada inay dhamaatay.

Si aad u codsato diidmada ka saarista hoos imaanaysa CAT waxaad isticmaali kartaa isla foomka ee loo isticmaalo inaad ku codsato magangelyada ama diidmada ka saarista ee hoos imaanaysa qeybta INA 241(b)(3)..

Si aad wax uga barato diidmada ka saarista hoos timaada CAT aqri macluumaadka walxahan ee hoos imaanaya qeybta ku cinwaansan "Yaa Codsan Kara Badbaadinta hoos imaanaysa Shirweynihii La dagaalanka Saxariirinta?" Sidee baan ku codsan karaa magangelyo ama diidmada kasaarista?

Waa inaad buuxisaa codsiga, Foom I-589 ee Codsiga Magangelyo iyo kan Diidmada Ka saarista,taasoo aad ku Bogga 4 ee 55 SOMALI – Legal Orientation Program FIRRP- casriyeentii ugu dambeysay Oktoobar 2011 - FIRRP- last updated October 2011 sharaxayso waxa kugu dhacay markaad dalkaaga joogtay iyo sababta aadu ga baqayso inaad ku laabato. Waa inaad sidoo kale sharaxaad ka bixisaa dhamaan waxyaabahan oo faahfaahsan inta lagu jiro dhegeysiga ee aad xaakimka la hadleyso kana jawaabto su'aalaha. Xaakimku waxa uu go'aan ka gaarayaa inaad been sheegeyso iyo in kale. Isaga ama iyada waxay go'aan ka gaareysaa haddii laguugu soo silciyey dalkaaga ama aad halis silcin ku geli doonto haddii dib laguu celiyo. Isla codsigaa waxaa loo isticmaalaa inaad ku codsato diidmada ka saarista iyo ilaalinta hoos imaanayso CAT.

Ma u dagaalami karaa magangelyo ama kiiska diidmada ka saarista meel xariga ka baxsan?Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |


Similar works:

«An Analysis of Aid Modalities and Identification of Innovative Approaches Utilised by AusAID Chris Hirst August 2005 Disclaimer: The views expressed in this report are those of the author and do not necessarily represent the views of the Australian Government Table of Contents Executive Summary Introduction What are the different aid modalities? International trends Evaluation of different aid modalities AusAID experience Discussion on aid modalities Budget support Support to partner programs...»

«top it to s w o and h on ti a ivatis e pr Polic Cover photo: John Harris/reportdigital.co.uk All other photos: Chris Taylor, Rick Gamble and UNISON members. This report is dedicated to the memory of Bob Jones, CBE • UNISON member • Police and Crime Commissioner West Midlands Police Prepared by the Association for Public Sector Excellence (APSE) for UNISON Contents Preface 4 Introduction 5 Section 1 Background to the public services industry and police services outsourcing 7 Why outsource? 8...»

«Case 1:14-cv-02926-ELR Document 1 Filed 02/18/14 Page 1 of 17 IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE NORTHERN DISTRICT OF ILLINOIS, EASTERN DIVISION RYAN PERRY, individually and on behalf of Case No. 1:14-cv-1194 all others similarly situated, Plaintiff, v. CABLE NEWS NETWORK, INC., a Delaware corporation, and CNN INTERACTIVE GROUP, INC., a Delaware corporation, Defendants. CLASS ACTION COMPLAINT AND DEMAND FOR JURY TRIAL Plaintiff Ryan Perry (“Perry”) brings this Class Action...»

«A very short note on homotopy λ-calculus Vladimir Voevodsky September 27, 2006, October 10, 2009 The homotopy λ-calculus is a hypothetical (at the moment) type system. To some extent one may say that Hλ is an attempt to bridge the gap between the ”classical” type systems such as the ones of PVS or HOL Light and polymorphic type systems such as the one of Coq. The main problem with the polymorphic type systems lies in the properties of the equality types. As soon as we have a universe U...»

«The Effect of Hawaii’s Vast Diversity on Racial and Social Prejudices By Alexandra Frigerio Author Note This paper was prepared for University 200, Section 066, taught by Professor Fortney. The Effect of Hawaii’s Vast Diversity on Racial and Social Prejudices Food is the universal language of the world, and Hawaiians speak SPAM. Hawaii is the largest consumer of SPAM in the world, with their own signature recipe, as well as an annual SPAM party which over 20,000 people attend. Hawaiian...»

«Please note: These are simply condensed notes of the paper offered at the Bible and Mission: Toward a Missional Hermeneutic seminar at AAR/SBL. Please do not consider it as a finished academic paper and do not quote from it without author’s permission. (mike.goheen@twu.ca) Notes Toward a Framework for a Missional Hermeneutic AAR/SBL Washington, D.C. 18 November 2006 Michael W. Goheen Introduction Perhaps some brief comments on my own story may help you to see what I am doing today. Four...»

«A WARHAMMER 40,000 OMNIBUS THE ULTRAMARINES Graham McNeill ++Priority Transmission: Coding/Delta/Rouge++ ++Recipient: Loyal Imperial Commanders – as designated by Commissariat, The Librarius Staff, Inquisitor Baptiste & Canoness Arrea.++ ++Subject: Traitors and Executions++ ++Author: Andrei Viktorov – Scrivenor-inattendance to Inquisitor Nikolay Vinogradov++ ++Thought for the Day: To cheat is both cowardly and dishonourable++ Attention all loyal citizens of the Imperium!!! Scanning of...»

«Empowering Job Seekers.Strengthening Communities Career Exploration Computer Skills Job Search Strategy Linked In Networking Pre-Interviewing Resume 1815 W. Diehl Road, Suite 900  Naperville, IL 60563  630-961-5665 www.communitycareercenter.org Community Career Center All rights reserved. Duplication in any form is prohibited 2016. BEFORE THE INTERVIEW Below is a checklist of things to complete prior to the interview. The more of these you have completed, the more comfortable you will be...»

«Available online at www.sciencedirect.com Procedia Social and Behavioral Sciences 46 (2012) 2104 – 2110 WCES 2012 An examination and comparison of the revisions of the Wechsler Intelligence Scale for Children Fatih Kezera *, Recep Serkan Arikb a Ankara University, Faculty of Educational Sciences, Ankara, 06590, Turkey b Ankara University, Faculty of Educational Sciences, Ankara, 06590, Turkey Abstract One of the most frequently used tools to measure intelligence, which has been accepted to be...»

«BEFORE THE PUBLIC SERVICE COMMISSION OF UTAH In the Matter of the Application of Rocky ) DOCKET NO. 12-035-97 Mountain Power for a Certificate of Public ) Convenience and Necessity Authorizing ) Construction of the Sigurd – Red Butte No. 2 ) REPORT AND ORDER (RE-ISSUED) 345 kV Transmission Line ) ) ISSUED: March 19, 2013 SYNOPSIS The Commission approves an uncontested settlement stipulation and issues a certificate of public convenience and necessity authorizing construction of the Sigurd –...»

«This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible. http://books.google.com... _ The Pennsylvania State College. 1 I‘ ‘E Class No.8 \T'1 9 E Book No. \.L:n.3. i ‘I RC Accession. An6~. E A /I C H Fl W E CANNOT BE ‘F D MRIDED N A H ' E P A P -M: R B.. -W “-'_-‘,._'''‘ —-‘———q. -i~———————-—-._.-.-. ‘: '=T-,“.7,'\: I»...»

«UNIFORM VOIDABLE TRANSACTIONS ACT S.B. 982 (S-1) & S.B. 983-985: ANALYSIS AS REPORTED FROM COMMITTEE Senate Bill 982 (Substitute S-1 as reported) Senate Bills 983, 984, and 985 (as reported without amendment) Sponsor: Senator Tonya Schuitmaker Committee: Judiciary Date Completed: 10-11-16 RATIONALE The Uniform Fraudulent Transfer Act provides a creditor with the means to reach assets of a debtor who has transferred the assets to another person or incurred an obligation under circumstances that...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.thesis.dislib.info - Online materials, documents

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.