WWW.THESIS.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Online materials, documents
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«OCHTEND Mooi is de aard mooi zijn de wolken mooi is de dag - uitgestrekt de dageraad zo zong de mens al kijkend naar de stad beneden waar een ...»

-- [ Page 1 ] --

OCHTEND

Mooi is de aard

mooi zijn de wolken

mooi is de dag

- uitgestrekt de dageraad

zo zong de mens al kijkend naar de stad beneden

waar een batterij van honderd schoorsteenpijpen rookte.

En het boord op tafel werd tot een mysterie

de ader in het voorhoofd klopte van die aanblik

en de mens zijn armen omhoog geheven houdend

lachte, danste er in zijn hemdsmouwen omhen.

De smaak van brood doet aan het zonlicht denken

als je eet kan brood opschieten als een straal

gaand naar zijn werk voelde de mens liefde en sprak tegen de straatstenen hierover.

Ik houd van de materie die slechts een wervelende spiegel is.

Ik houd van de stroom van mijn bloed de enige oorzaak van de wereld.

Ik geloof in de afbreekbaarheid van alles wat bestaat.

Om niet te verdwalen heb ik op mijn hand een blauwe aderkaart.

Czeław Miłosz EEN LIED voor Gabriela Kunat Zij De aarde drijft weg van de oever waar ik sta, en steeds zwakker schijnen gras en bomen.

Kastanjeknoppen, lichten van de ranke berk, nooit meer zal ik jullie zien.

Met de dodelijk vermoeide mensen trekken jullie weg, rennen naar de nacht toe, met de zon wiegend als een vlag, ik ben bang alleen te blijven, want buiten mijn lichaam heb ik niets

-het flikkert in het donker, een ster met gekruiste armen, ik durf niet eens mijzelf aan te zien. 0 aarde, verlaat mij niet!

Koor Van de rivieren is het ijs al weggedreven, het groen is welig opgekomen, de velden zijn geploegd, de duiven nestelen in het bos, door de bergen rent de hinde, schreeuwt haar bruiloftslied, de hoge bloemen bloeien, de warme tuinen dampen.

Kinderen spelen met de bal, dansend op de weiden, drie aan drie, de vrouwen wassen in de beken, om de maan te vangen.

Alle vreugde komt uit de aarde, er is geen blijdschap buiten haar, de mens is haar gegeven, laat hij niets begeren dan de aarde.

Zij Ik wil je niet, je zult me niet bekoren. Vaar heen, opgewekte zuster, ik voel je aanraking nog, ik voel haar branden in mijn nek.

Nachten van liefde met jou waren bitter als de as van de wolken, en daarna kwam de dageraad in rood, boven de meren zweefden de eerste zwarte sterns en zoveel verdriet - maar huilen kon ik niet, alleen liggen en de ochtenduren tellen, luisteren naar het koude ruisen van de hoge, dode populieren. Wees mij genadig, Heer.

Scheid mij van de gulzige mond der aarde.

Zuiver mij van haar onware liederen.

Koor De lieren draaien, de vissen spartelen in de netten, de gebakken broden geuren, de appels rollen over tafel, de avonden dalen van de trap, de trap van het levend lichaam, alles verwekt uit de aarde, de aarde is volmaakt.

Zware schepen maken slagzij, de koperen broeders rijden uit, dieren doen hun ruggen wiegen, vlinders vallen in de zee, manden dwalen in de schemer, het avondrood woont in de appelboom, alles is verwekt uit de aarde, alles keert in haar terug.

Zij O, was er in mij maar een zaadje zonder roest, één zaadje maar, dat zou overleven, dan kon ik slapen in een wieg die beurtelings naar het donker en de dageraad toe neigde.

Ik zou rustig wachten tot de trage slinger was gedoofd, tot plotseling de naakte werkelijkheid zich vertoonde en een veldbloem of een veldkei zou kijken met een nieuw en onbekend gezicht.

Dan zouden zij, die leugenachtig leven, als waterplanten op de bodem van de baai, zijn als het naaldenkleed voor wie van boven door de wolken naar het bos beneden kijkt Maar in mij is niets dan mijn ontzetting, niets dan de loop van de duistere golven.

Ik ben de wind, die verdwijnend in de donkere wateren blaast, de wind ben ik die gaat en zich niet omdraait, paardebloemdons op de zwarte wereld weiden.

Laatste stemmen In de smidse aan het water slaat de hamer, een man, gebogen, repareert een zeis, zijn hoofd glimt in de vlammen van het vuur.

Dan wordt de eerste kienspaan aangestoken, Ditgeput leggen de knechts hun hoofd op tafel.

De schaal staat al te dampen, en de krekels zingen.

Eilanden zijn slapende dieren, ze nestelen zich brommend in het meer, met boven hen een dunne, dunne wolk.

Wilno 1934 * jij sterke nacht Er is niets dat in jou dringt, geen ijle wolkenschim, geen vlam van de mond.

Ik hoor je stem in her donker droomdistrict en je schijnt zo alsof de dag al nader komt.

jij bent de nacht. Ik zag de naderende strijd, ik zag het kwaad, toen ik in liefde bij jou lag.

Het plebs ontwijkt het, mij gaat de roem voorbij, door een schoen vertrapt verspat muziek als glas.

De vijanden zijn sterk, de aarde is te krap, terwijl jij, beminde, haar getrouwe blijft Bij de aardse wateren een zwarte vlier, een tak, die de wind uit verre wouden naar ons drijft.

Onvrouwelijke goedheid, reusachtige wijsheid, o Sterfelijke, rusten in jouw broze hand.

De gloed van de kennis licht op je voorhoofd:

een ineengedoken maan, niet rond omrand.

Wilno, 1934

DE TRAGE RIVIER

Zo mooi als dit jaar is de lente sinds lang niet geweest; het gras welig vlak voor het maaien, en rijkelijk bedauwd. 's Nachts hoor je muziek van de rand van moerassen, een roze school in het oosten wacht het ochtenduur af.

Op dit uur zal elke stem voor ons een kreet zijn van triomf. Glorie, pijn en glorie voor de wolken, voor het gras, het groene eikenbos, de poorten van de aarde scheuren open, haar sleutel blootgelegd, daar groet de ster de dag al. Waarom hebben jouw ogen dan toch die onzuivere glans in zich gesloten, als de ogen van die schepselen die nooit het kwaad ervoeren en slechts hunkeren naar misdaad? Waarom schijnen door je toegeknepen ogen hete diepten van de haat? Jou wacht het heersen, jou wachten de wolken, spelend in vergulde ringen, jouw roem fluisteren alle esdoorns langs de wegen, naar jouw handen loopt van elk levend wezen een onzichtbaar toom - je geeft een snelle ruk en alles draait een halve slag in het rond onder het baldakijn dat cirrus wordt genoemd.

En welke taken wachten je? O, een beboste berg wacht jou, met erop nog slechts de omtrek van een groot gebouw, een dal waar koren hoort te groeien, een rafel, een blanco bladzij waarop misschien een dichtwerk wordt geschreven, Vreugde en gezwoeg. Maar het pad glipt in een vaart onder de voeten weg, een wit en kringelend spoor, zodat de blik nauwelijks zijn groet gesproken heeft, of de handdruk verslapt, je zucht en de storm is bedaard.

En dan draagt men de wreedaard door het veld, zijn grijze hoofd wiegt heen en weer, bij de kust legt men hem neer, waar de wind de vaandels oprolt, waar op het grind de voetstap van een schoolklas klinkt, een vrolijk lied.

'Dat ze brullend mogen drinken onder feestgedruis, en in de ruin, niet wetend: gelukkig of slechts uitgeput, van hun zwangere vrouw het brood ontvangen.

Voor geen enkel reken hebben zij het hoofd gebogen, mijn broeders, dorstend naar genot en opgetogen, voor wie de wereld voorraadkamer is, een vreugdehuis.' ‘Ach, het gespuis zit op het lentegras, daarbij een crematorium als een witte rots, en rook stijgt uit de dode wespennesten op.

Mandolinegejengel smoort wat grootheid was.

Op de hopen voedsel, boven asgrauw mos, rijst een nieuwe oogst, maaien zeisen in het stof.' Een lente zo mooi als deze had de wereldreiziger lang niet gezien. Bloed van dollekervel- rood strekren zich de weidse wateren voor hem uit, een vloot van zeilen snellend door het duister leek de laatste trilling van een verre zuivere noot.

In het licht van planeten, vallend uit het hemelruim, zag hij gedaanten, op het strand geworpen, en toen de golf verstomd was, bleef het stil, de lucht van jood? heliotroop? steeg uit het schuim.

In de duinen werd Maria, Maria gezongen,.

op het zadel zijn hand leggend, gutsend van bloed, wist hij niet of dit het nieuwe teken was, en of het zou verlossen, hoewel het maandag nog doodde.

Het wiel van menselijke verblinding moet eerst driemaal ronddraaien, eer ik zonder angst zal kijken naar de macht die slaapt in mijn hand, naar de lente, de hemel en de zeeën, en het land.

Eerst moet driemaal de leugen overwinnen dan pas kan de grote waarheid weer herleven, en dan verrijzen in de glans van zeker ogenblik de lente en de hemel, de zeeën en het land.

Wilno, 1936

WOLKEN

O wolken, mijn angstwekkende wolken wat bonkt het hart, wat een droefheid op aarde, donkere wolken, wolken wit en zwijgend, met tranen in de ogen zie ik jullie in de dageraad en ik weet dat in mij hoogmoed en begeerte, wreedheid en het zaad van de verachting een leger voor mijn doodsslaap zullen vlechten en dat mijn mooiste leugenkleur de waarheid ' al heeft afgedekt. Dan sla ik mijn ogen neer en voel ik weer die storm door mij razen, dor en brandend. O, jullie die mij angst aanjagen, wachters van de wereld, wolken! Laat ik slapen, laat de genade van de nacht mij met zich dragen.

Wilno, 1935 VOORWOORD Jij die ik niet kon redden, hoor mij aan.

Begrijp mijn eenvoudige taal, voor een andere zou ik mij schamen.

Ik zweer: in mij is geen toverkunst van woorden.

Ik spreek zwijgend tot jou, als een wolk of een boom.

Wat mij sterk maakte, was dodelijk voor jou.

Het afscheid van het tijdperk hield jij voor een nieuw begin, de inspiratie van de haat voor lyrische schoonheid, de blinde kracht voor een voldongen vorm.

Hier is het dal van ondiepe Poolse rivieren. En de reusachtige brug, de witte mist in. Hier is de gebroken stad, waar de wind je graf bestookt met meeuwengekwetter, nu ik met je praat.

Wat is een poëzie die volkeren noch mensen redt?

Een samenzwering van ambtelijke leugens, een lied van dronkelappen die iemand dadelijk de keel afsnijdt, een leesboek voor de meisjesklas.

Dat ik zonder het te kunnen goede poëzie verlangde, dat ik haar verlossende doel pas laat begreep, dat, alleen dar is mijn redding.

Vroeger werd op graven gierst, papaverzaad gestrooid, voedsel voor de doden die er kwamen - vogels.

Dit boek leg ik hier neer voor jou die vroeger leefde, opdat je ons van nu af aan niet meer bezoekt Warszawa, 1945 VLUCHT Toen wij de brandende stad ontvluchtten en op de eerste veldweg achter ons blikten, zei ik: 'Laat gras onze sporen overwoekeren, laat de tierende profeten in het vuur verstommen en de doden aan de doden zeggen wat gebeurd is, ons is beschikt een onstuimige, nieuwe stam te baren, vrij van het kwaad en het geluk dat daar sluimerde.

Kom.' En het vlammende zwaard opende de aarde voor ons.

IN MIJN VADERLAND

In mijn vaderland, waar ik niet terugkeer, is ergens een meer in een bos, reusachtig, met weidse wolken, verscheurd en fantastisch;

wanneer ik achter me blik. dan zie ik ze weer.

En ondiep water in donkere schemer fluisterend, een bodem waarop gras vol doornen groeit, de roep van zwarte meeuwen, zonsondergangen koud en rood, daarboven talingen fel fluitend.

't Slaapt in mijn hemel, dat meer van doornen.

Ik buk en ontwaar op de bodem een lichtschijn, mijn leven. En ook wat mij bang maakt is daar, tot de dood voor eeuwig mijn vorm heeft voleind.

Warszawa, 1937

DE STEMMEN VAN ARME MENSEN

Liedje over het wereldeinde Op de laatste dag van de wereld cirkelt een bij om de bloem van de kers, boet een visser zijn glinsterend net, dansen de dolfijnen vrolijk op zee, klampen jonge mussen zich vast aan de goot, en heeft de slang een gouden huid, want zo hoort het.

Op de laatste dag van de wereld lopen vrouwen onder parasols door het veld, slaapt op het gras een dronkaard zijn roes uit, schalt de roep van de groenteman in de straat, vaart een scheepje met een geel zeil naar een eiland, en klinkt lang in de lucht een viool die een nacht vol sterren ontsluit.

En hen die bliksem en donder verwachtten stelt het teleur.

En zij die tekens en trompetten van aartsengelen verwachtten geloven niet dat het nu al gebeurt.

Zolang de zon en de maan daarboven zijn, zolang de hommel de roos zal bezoeken, zolang er roze kinderen worden geboren, gelooft niemand dat het nu al gebeurt.

Alleen een grijsaard die een profeet was geweest,

ware het niet dat hij iets anders te doen heeft:,

zegt, terwijl hij de tomaten opbindt:

Een ander wereldeinde komt er niet, een ander wereldeinde komt er niet.

Lied van een burger Als een steen van de bodem die de uitdroging zag van de zee, en een miljoen witte vissen, springend in doodsstrijd zie ik, arme man, de mierenhoop van witte, naakte volkeren zonder vrijheid. Zie ik de krab die zich voedt met hun vlees.

Ik zag de val van staten en de ondergang van natiën, de vlucht van koningen en keizers, de macht van tirannen.

Ik kan nu stellen, in dit uur, dat ik hoewel alles ondergaat- besta, dat een levende hond beter is dan een dode leeuw, zoals de Schrift zegt.

Ik, arme man, zit met toegeknepen ogen op een koude stoel, ik zucht en denk aan de hemel met zijn sterren, aan de non-euclidische ruimte, de voortplanting van de amoebe, aan de hoge heuvels van de termieten.

Buiten loop ik in een droom; val ik in slaap, dan komt de werkelijkheid en word ik achtervolgd, en ren ik badend in het zweet over de pleinen van de steden, weggedragen door hel morgenrood, en zit ik onder marmeren resten van een poort en drijf handel in wodka en in goud.

Terwijl ik meer dan eens dichtbij was, in het hart van het metaal reikte, in de geest van aarde, vuur en water, en het onbekende zijn gezicht onthulde, zoals in de spiegel van een beek zich de rustige nacht onthult.

En ik begroet werd door blinkende tuinen met koperen bladeren, dovend, zodra je ze beetpakt.

En buiten, vlakbij, is de oranjerie van de werelden, waar kever en spin de gelijken van planeten zijn, waar een zwerfatoom fonkelt als Saturnus, en vlakbij, in de hete zomer, de oogsters een koude kruik naar hun lippen brengen Dit wilde ik, niets meer. In de ouderdom als de oude Goethe voor het aangezicht van de aarde staan en haar herkennen, en haar verzoenen met mijn werk, opgetrokken als een veste in het bos, aan een rivier van wisselende lichten en vluchtige schaduwen.

Dit wilde ik, niets meer. Wie is dan schuldig? Mijn jeugd en volwassenheid, door wie zijn ze mij ontnomen, wie heeft mijn beste jaren aangezet met angst? Wie, ach wie is schuldig, Heer, wie is schuldig?

En denken kan ik slechts aan de hemel met zijn sterren, aan de hoge heuvels van de termieten.

De arme dichter De eerste beweging is zingen, de vrije stem die de bergen en de dalen vult, de eerste beweging is vreugde, maar ze wordt afgenomen.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |


Similar works:

«Puritan Bennett™ 980 Ventilator System User’s Pocket Guide Breathe More NATURALLY ©2012 Covidien. COVIDIEN, COVIDIEN with logo, Covidien logo and positive results for life are U.S. and internationally registered trademarks of Covidien AG. *Proportional Assist and PAV are registered trademarks of The University of Manitoba, Canada. Used under license. Other brands are trademarks of a Covidien company. The information contained in this pocket guide is the sole property of Covidien and may...»

«Identifying Online Sexual Predators by SVM Classification with Lexical and Behavioral Features 1 Master of Science paper, Department of Computer Science, University of Toronto Colin Morris January 30, 2013 1 This paper incorporates portions of [Morris and Hirst, 2012], a paper I wrote with Graeme Hirst and presented at the PAN 2012 lab in Rome. Abstract We present a method for picking out sexual predators from a collection of online chats, and for identifying messages which are especially...»

«N°63 February / March 2008 CONTAIN 1The CAT publishes its Yearly Manuel « The CAT Year 2007 » 2The CAT Annual General Meeting 2008. 331st African Junior Championships Gaborone – Botswana 2008. 4Coaches Education Courses 5-National Associations’ News : Challenger of Durban – South Africa 125,000 $. Challengers of Morocco – Tangier & Meknes 6Diverse Information 7Results and Rankings The Confederation of African Tennis has edited for the second consecutive year its Official Yearbook «...»

«NORTH WEST REGIONAL FLOOD AND COASTAL COMMITTEE MINUTES OF A MEETING HELD ON 22 JANUARY 2016 Present: Derek Antrobus (Chairman) Councillor Fred Jackson (Lancashire Strategic Flood Risk Partnership) Councillor Bernie Mooney (Merseyside Strategic Flood Risk Partnership) Councillor Keith Little (Cumbria Strategic Flood Risk Partnership) Councillor Hans Mundry (Cheshire Mid Mersey Strategic Flood Risk Partnership) Councillor Kevin Anderson (Greater Manchester Strategic Flood Risk Partnership)...»

«FOR IMMEDIATE RELEASE Mosaic Rebooted: A Fresh Experience at Esplanade’s Mosaic Music Weekend Explore different genres – electronic, folk, indie, jazz, pop and rock – over four days SINGAPORE, 19 July 2016 – Esplanade – Theatres on the Bay presents four intense days of great music at Mosaic Music Weekend from 1 to 4 September 2016. Said Melissa Poon, Programmer, The Esplanade Co Ltd, “Esplanade’s Mosaic presentations are always about artists and their music. When you come for a...»

«Netherlands Institute for Sustainable Packaging (KIDV) Establish highest obtainable objectives & sustainability plans for the industry Contents 1. Introduction 3 2. How does the establishment of the highest obtainable objectives and the 7 sustainability plans for the industry work?3. How do you apply the methodology? 10 4. Roles and responsibilities 12 1. Introduction Packaging Agreement 2013-2022 In the Packaging Agreement 2013-2022 (Packaging Agreement) is agreed that industries should...»

«CHAPTER Institutional Preconditions: Testing Readiness and Achieving Sustainability Mark Cifuentes S avers need to be able to trust that an institution will safeguard their deposits. When clients deposit their savings in an institution, they assume the risk of not getting the full value of their savings back when they withdraw the funds at a later date. Savers receive payment in the form of interest accrued on deposits in return for taking this risk and for allowing the savings institution to...»

«˜ JUAN COMESANA UNSAFE KNOWLEDGE ABSTRACT. Ernest Sosa has argued that if someone knows that p, then his belief that p is “safe”, and Timothy Williamson has agreed. In this paper I argue that safety, as defined by Sosa, is not a necessary condition on knowledge – that we can have unsafe knowledge. I present Sosa’s definition of safety and a counterexample to it as a necessary condition on knowledge. I also argue that Sosa’s most recent refinements to the notion of safety don’t...»

«CAREY THEOLOGICAL COLLEGE APPL 511 Introduction to Preaching Ellis André, D. Min. eandre@shaw.ca 3 graduate credit hours Sept. 21 – Nov. 27, 2015 On site: Oct. 5-7, 2015 Monday – Wednesday 8:30 – 12:00; 1:00 – 4:30 Course Description This course is designed to provide the student with essential tools for crafting and delivering biblical sermons. Each student will preach three sermons in a worship context within a congregational setting. All sermons will be recorded on video. All...»

«MAYOR AND COUNCIL WORK SESSION AND AGENDA MEETING July 9, 2013 8:00 P.M.CALL TO ORDER SALUTE TO COLORS Mayor Maio invited all those present to stand in a salute to the colors. MAYOR'S STATEMENT AS TO COMPLIANCE WITH P.L. 1975 Adequate Notice of this Meeting has been provided according to the Open Public Meetings Act, Assembly Bill 1030. Notice of this Meeting was included in the Annual Meeting Notice sent to the New Jersey Herald and the Daily Record on January 2, 2013 and was placed on the...»

«Safety advisory—Drilling water bores in coal seam gas areas The information in this safety advisory is provided to assist water bore drillers in understanding the risks associated with drilling water bores, test holes and monitoring bores in gas prone areas. Early records indicate that drillers have encountered gas when drilling water bores in the Surat Basin since 1899 (Geological Survey Queensland, Publication 299). The gas present in the water bores is natural gas. Natural gas consists...»

«TREASURY INSPECTOR GENERAL FOR TAX ADMINISTRATION Affordable Care Act: Internal Revenue Service Verification of Premium Tax Credit Claims During the 2015 Filing Season March 31, 2016 Reference Number: 2016-43-033 This report has cleared the Treasury Inspector General for Tax Administration disclosure review process and information determined to be restricted from public release has been redacted from this document.Redaction Legend: 2 = Risk Circumvention of Agency Regulation or Statute Phone...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.thesis.dislib.info - Online materials, documents

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.