WWW.THESIS.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Online materials, documents
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 10 |

«Wat is klimaatsverandering? Doorheen de geschiedenis van de aarde zijn er voortdurend klimaatveranderingen geweest. Deze hadden altijd een ...»

-- [ Page 1 ] --

Wat is

klimaatsverandering?

Doorheen de geschiedenis van de aarde

zijn er voortdurend klimaatveranderingen

geweest. Deze hadden altijd een

natuurlijke oorzaak. De huidige

klimaatverandering wordt mee door de

mens veroorzaakt en heeft grote gevolgen

wereldwijd voor mens en milieu. Hier vind

je alles wat je wil weten over het klimaat,

het broeikaseffect, de klimaatverandering

en de rol van de mens.

Chapter 1

Het Klimaat

1. Inleiding

2. Klimaatgordels

3. Klimaatsysteem

4. Klimaatclassificatie: Hoofdverdeling

5. Klimaatclassificatie: Onderverdeling Inleiding Om de haverklap komen in het nieuws berichten als ‘opwarming van de aarde’, ‘extreme weersomstandigheden’, ‘Net geen klimatologische records gebroken in december’, ‘Nog deze eeuw tot 7 graden warmer rond Middellandse Zee’ …

In nieuwsberichten is het niet altijd duidelijk of het gaat om weerfenomenen of veranderingen van het klimaat. Het is nochtans belangrijk om die twee uit elkaar de houden:

• Het weer is een beschrijving van de verschillende fenomenen die we op een bepaald ogenblik en op een bepaalde plaats kunnen waarnemen. We meten het weer aan de hand van de luchtdruk, de temperatuur, de neerslag, de luchtvochtigheid... Het weer is pas een paar dagen op voorhand te voorspellen.


• Het klimaat is het gemiddelde weer van een bepaald gebied bekeken over een periode van 30 tot 40 jaar. Een paar hete dagen in de zomer of een paar koude winterdagen hebben weinig impact op het berekenen van het klimaat. Het klimaat is dus de optelsom van alle soorten weer over een bepaalde periode in een bepaald gebied.

Terwijl het weer van dag tot dag kan veranderen is het klimaat voor een welbepaalde plaats min of meer stabiel over een langere periode (minstens 30 jaar). Aan de hand van de afstand tot de evenaar geven de klimaatgordels aan of een bepaalde plaats een koud, een gematigd of een warm klimaat heeft.  Maar het klimaat wordt nog door heel wat andere factoren bepaald zoals de hoeveelheid neerslag, de aanwezigheid van bergen en oceanen, enzovoorts. Het klimaat is een bijzonder complex mechanisme dat uit een hele reeks interacties bestaat. Dit noemen we het klimaatsysteem.

Klimaatgordels De warmste plekken op aarde liggen rond de evenaar terwijl je Omdat aan de polen de zonnestralen schuin invallen ten voor de koudste plekken naar de polen (de Noordpool en opzichte van het aardoppervlak – de aarde is nu eenmaal een Antarctica) moet. Dit komt omdat de zonnestralen aan de bol - zal een even grote bundel van zonnestralen die aan de evenaar recht op de aarde vallen. Daardoor zal bijvoorbeeld evenaar 1 m2 verwarmt, aan de polen 3 m2 verwarmen. Het een vierkante meter aan zonnestralen aan de evenaar een zonlicht is er met andere woorden minder geconcentreerd, vierkante meter van het aardoppervlak opwarmen.

–  –  –

Klimaatsysteem Het klimaat wordt niet alleen bepaald door de afstand tot de evenaar. Andere factoren spelen eveneens een rol: bijvoorbeeld de aanwezigheid van bergketens en grote wateroppervlaktes in de buurt, de hoogte waar je je bevindt, zeestromingen, wouden, enzovoorts. Al deze elementen beïnvloeden het klimaat en maken dat het zeer ingewikkeld is. Dit noemen we het klimaatsysteem van de aarde.

Als we naar België kijken als voorbeeld, dan zie we dat we hier een veel zachter klimaat hebben dan het zuiden van Canada, terwijl beide gebieden ongeveer even ver van de evenaar liggen. Dit komt omdat de Atlantische Golfstroom warm water aanvoert naar onze Klimaatclassificatie: hoofdverdeling: hoofdverdeling Om alle klimaten op de wereld in kaart te brengen heeft de Duitse wetenschapper Köppen een classificatie bedacht. Op basis van de temperatuur en neerslag, onderscheiden we vijf hoofdklimaten. Het tropische klimaat is gemiddeld het warmste en het poolklimaat het koudste. Om het internationaal gemakkelijk te benoemen, krijgt elk klimaat een letter van A tot en met E.

Tropische klimaat (A) Dit klimaat vind je vlak rond de evenaar. Je kunt van een tropisch klimaat spreken als het in de koudste maand gemiddeld niet kouder dan 18 graden Celsius is. Het is hier dus heel het jaar door warm.

Woestijnklimaat (B) Het woestijnklimaat wordt gekenmerkt door een tekort aan neerslag.

Er groeien dan ook nauwelijks planten. Toch zijn er plekken waar nog wel regen valt. Kenmerkend voor droge klimaten zijn de grote verschillen tussen de dag- en nachttemperatuur. Door het gebrek aan bewolking kunnen zonnestralen overdag ongehinderd de grond verwarmen en ’s nachts blijft de warmte niet gevangen onder een wolkendeken. Hierdoor is het overdag heet en ‘s nachts koud.

Zeeklimaat (C)

Strenge winters en hete zomers ontbreken in het zeeklimaat. Een gebied valt onder dit klimaat als het in de koudste maand gemiddeld niet kouder dan –3°C is. Voor de warmste maand ligt de gemiddelde temperatuur boven de 10°C. Een zeeklimaat kan regen hebben het ganse jaar rond, of droge winters, of droge zomers. Een zeeklimaat met droge zomers noemen we een Middellands zeeklimaat of Mediterraan klimaat.

Landklimaat (D) Poolklimaat (E) Het landklimaat kenmerkt zich door de grote verschillen tussen de In een poolklimaat komt de temperatuur nooit boven de 10 graden Celsius.

zomer en de winter. De zomers zijn vaak kort en warm terwijl de winters lang en koud zijn. In de winter valt er veel sneeuw.

Klimaatclassificatie: onderverdeling Vijf hoofdklimaten is nog te weinig om alle klimaten in de wereld nauwkeurig te kunnen benoemen. Daarom zijn de vijf hoofdklimaten weer onderverdeeld.

Achter de letters A tot en met E wordt een letter toegevoegd. Hiernaast zie je betekenis van elke tweede letter Technisch gezien heeft België een Cf-klimaat. Dit betekent een zeeklimaat (C) met heel het jaar door regen (f). De letters f, w en s komen uit het Duits omdat het classificatiesysteem werd bedacht door de Duitse klimatoloog Wladimir Köppen, maar dezelfde letters worden overal ter wereld gebruikt. f staat foor fehlt, w voor wintertrocken en s voor sommertrocken. 

–  –  –

Het broeikaseffect

1. Inleiding

2. Samenstelling atmosfeer

3. Structuur atmosfeer

4. Natuurlijk broeikasteffect Inleiding Onze planeet is verpakt in een dunne laag van gassen, de atmosfeer of dampkring. Zonder deze laag zou het leven op aarde onmogelijk zijn. Je kan de atmosfeer zien als een  ‘grote gasvormige oceaan’ met stromen, wervelingen en gelaagdheden die boven ons hoofd het weer  bepalen.  De atmosfeer levert ons de zuurstof (O2) die we inademen en de koolstofdioxide (CO2) die planten nodig hebben om te groeien. Verder komen er de producten van vulkaanuitbarstingen, bosbranden en vervuilende stoffen door menselijke activiteiten in terecht.

Net zo belangrijk voor ons bestaan als zuurstof zijn de natuurlijke broeikastgassen in de atmosfeer, zoals koolstofdioxide (CO2), waterdamp (H20)  en methaan (CH4). Deze broeikasgassen zorgen voor het natuurlijk broeikasgaseffect, wat ervoor zorgt dat de gemiddelde temperatuur op aarde 15°C bedraagt.  Zonder het broeikaseffect zou het te koud zijn om te overleven op onze planeet.

Samenstelling van de atmosfeer De atmosfeer bestaat uit een mengsel van gassen en vaste

stoffen:

Gassen: De atmosfeer bestaat op zeeniveau uit  • 78% stikstofgas (N2)   • 21% zuurstofgas (02)

• De overige 1% bestaat uit:

◦ Edelgassen zoals argon (Ar) en helium (He)  ◦ Waterdamp (water in zijn gasvormige toestand)  ◦ Broeikasgassen zoals koolstofdioxide (C02) en methaan (CH4) Vaste stoffen: De vaste stoffen in de atmosfeer zijn fijn stof, roet, as en ijskristalletjes. Het zijn kleine vaste deeltjes of vloeistoffen vermengd in een gas. Dit noemen we aerosolen. Een deel is van natuurlijke oorsprong (bijvoorbeeld vulkanische as). Een ander deel is van menselijke oorsprong (bijvoorbeeld roet dat ontstaat door verbranding van fossiele brandstoffen). 

–  –  –

Structuur van de atmosfeer De atmosfeer bestaat uit verschillende lagen elk met hun eigen eigenschappen. Veranderingen in temperatuur en druk markeren de grenzen tussen de opeenvolgende lagen. Men deelt de

atmosfeer op in drie zones:

• De onderste atmosfeer – de troposfeer 

• De middelste atmosfeer – de stratosfeer 

• De bovenste atmosfeer – de mesosfeer en thermosfeer  De troposfeer is de onderste laag van de atmosfeer en is ongeveer 12 km dik. Door de zwaartekracht bevat  ze 75% van alle gassen van de hele atmosfeer en ook grote hoeveelheden waterdamp en stof. De troposfeer is het belangrijkste deel van de atmosfeer voor het leven op de planeet omdat weerpatronen en weersveranderingen hier hun oorsprong vinden, net als alle winden en luchtstromingen die instaan voor de verspreiding van warmte, vocht en vervuilende stoffen.

Het natuurlijk broeikaseffect

Het klimaat op aarde is een complex systeem, met als drijvende kracht de inkomende zonnestraling. De gemiddelde temperatuur aan het aardoppervlak hangt sterk af van de hoeveelheid inkomende stralen van de zon en de hoeveelheid warmte die door de atmosfeer wordt vastgehouden.  De aarde ontvangt energie van de zon onder de vorm van licht en warmte. Ongeveer de helft van deze kortgolvige straling wordt gereflecteerd door de atmosfeer en het aardoppervlak. Dit is het albedo-effect. De andere helft wordt geabsorbeerd door het aardoppervlak en warmt de aarde op. Deze warmte wordt vervolgens terug gestraald onder vorm van langgolvige opwaartse straling. Een deel van deze warmte straalt terug in de ruimte, maar een ander deel wordt door broeikasgassen in de atmosfeer geabsorbeerd en terug naar de aarde gestuurd.  Zo vindt er een continue uitwisseling van langgolvige stralen plaats tussen het aardoppervlak en de atmosfeer. Dit veroorzaakt een opwarming. De atmosfeer zorgt met andere woorden voor een warmte-isolerende werking: dit fenomeen heet het natuurlijk broeikaseffect.  Er ontstaat een evenwichtstoestand, waarbij er evenveel inkomende kortgolvige straling als uitgaande langgolvige straling is. Dit noemen we de stralingsbalans van de aarde. Door dit Het natuurlijk broeikaseffect Elektromagnetische straling Het Elektromagnetisch Spectrum (of EMS) is een verzamelnaam voor alle elektromagnetische straling: zichtbaar licht, warmtestraling, UV, radiogolven, röntgenstraling en radioactieve straling.  De verschillende soorten straling worden in het EMS onderverdeeld op basis van hun golflengte. De golflengte is de afstand die een golf nodig heeft om een beweging te maken. Hoe korter de afstand tussen twee toppen wordt hoe kleiner de golflengte. Hoe langer de afstand, hoe groter de golflengte. Afhankelijk van de golflengte krijg je een ander soort straling. We onderscheiden zeven grote types straling met elk hun golflengtegebied.  De straling waar we ons het meest bewust van zijn, is licht. Licht kunnen we immers, in tegenstelling tot alle andere vormen van straling, met het blote oog zien. Licht neemt naargelang haar golflengte verschillende kleuren aan. Rood heeft de  langste golflengte en violet de kortste. In wit licht zitten alle kleuren van het spectrum gecombineerd.

Onze atmosfeer is in staat bepaalde golflengtes te filteren: sommige golflengtes worden doorgelaten door de gassen in onze atmosfeer, sommigen worden gewoon teruggekaatst. Zo kaatst ozon de gevaarlijke ultravioletstralen terug.

Albedo-effect

De hoeveelheid zonnestralen die door een oppervlak teruggekaatst wordt, noemt men albedo of reflectiecoëfficiënt, gewoonlijk uitgedrukt als een procentwaarde. Hoe meer straling opgenomen wordt door een oppervlak en hoe minder het reflecteert, hoe warmer dat oppervlak wordt. Zwarte voorwerpen, bijv. het asfalt op onze straten of een zwart T-shirt, hebben een lage albedo-waarde en absorberen dus een groot deel van de zonnestralen en warmen sterk op. Witte voorwerpen hebben een hoog albedo en weerkaatsen de zonnestralen veel sterker waardoor ze minder snel opwarmen.  Omdat grote stukken van de aarde veel licht reflecteren (water, ijskappen, wolken), heeft de aarde een relatief groot albedo van 30 tot 35%. Ter vergelijking, de maan heeft door zijn oppervlak van vulkanisch gesteente een albedo van 7%. Door menselijk ingrijpen (bijvoorbeeld door grootschalige boskap) wijzigt de albedo van de planeet.

Albedo in cijfers

–  –  –

Stralingsbalans van de aarde De stralingsbalans van de aarde is het verschil tussen de inkomende kortgolvige en uitgaande langgolvige straling van de aarde. 

De stralingsbalans van de aarde in 7 stappen:

1. De aarde ontvangt elke seconde 100 eenheden energie van de zon onder de vorm van licht en warmte. Dit is kortgolvige straling. Van deze 100 eenheden worden er 25 meteen door het albedo-effect van de atmosfeer terug in de ruimte weerkaatst.

2. 25 eenheden worden door broeikasgassen in de atmosfeer geabsorbeerd.

3. 45 eenheden worden door het aardoppervlak geabsorbeerd en warmen de aarde op.

4. 5 eenheden worden door het albedo-effect van het aardoppervlak weerkaatst naar de ruimte.

5. De warmte opgenomen door het aardoppervlak zorgt ervoor dat de aarde op haar beurt warmte uitstraalt. Dit zijn 104 eenheden energie onder de vorm van langgolvige straling (of infraroodstraling) aangevuld met 29 eenheden als gevolg van verdamping van water en directe warmteoverdracht tussen het aardoppervlak en de atmosfeer.

6. 70 eenheden van deze energie straalt als langgolvige straling terug de atmosfeer in.

7. 88 eenheden van deze energie wordt door broeikasgassen vastgehouden in de atmosfeer en straalt terug naar de aarde. Zo vindt er een continue uitwisseling van de langgolvige stralen plaats tussen het aardoppervlak en de atmosfeer.  Stralingsbalans

–  –  –Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 10 |


Similar works:

«Original language: English CoP17 Prop. XXX CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA Seventeenth meeting of the Conference of the Parties Johannesburg (South Africa), 24 September 5 October 2016 CONSIDERATION OF PROPOSALS FOR AMENDMENT OF APPENDICES I AND II A. Proposal Inclusion of Scaphiophryne marmorata, and Scaphiophryne boribory in Appendix II in accordance with Article II, paragraph 2 (a) of the Convention and satisfying Criteria A in Annex 2a of...»

«IN THE COMMON PLEAS COURT, PERRY COUNTY, OHIO DALE R. DeROLPH, Parent and Next Friend of NATHAN DeROLPH RANDY MISKELL NORTHERN LOCAL SCHOOL DISTRICT FINDINGS OF FACT, BOARD OF EDUCATION CONCLUSIONS OF LAW, ORDER AND MEMORANDUM J. KENNETH MILLER, a Member of CASE NO. 22043 the Northern Local School District Board of Education STEVEN JOHNSON, Superintendent of the Northern Local School District KEELY THOMPSON, Parent and Next Friend of CHRISTOPHER THOMPSON, a Minor JOSEPH WINNENBERG SOUTHERN...»

«Rebellion: The Courts of Appeals’ Latest Anti-Booker Backlash Alison Siegler† This Essay addresses the latest phase of an ongoing rebellion that the federal courts of appeals are staging against the Supreme Court’s sentencing jurisprudence. Although a decade has passed since the Supreme Court declared the US Sentencing Guidelines advisory, the courts of appeals continue to promote sentences within the Guidelines. The Supreme Court has repeatedly reversed circuit courts for overpolicing...»

«Madrid, octubre de 2011 SOBRE MEDICAMENTOS Y FARMACOECONOMÍA Monografías MINISTERIO ENS Escuela DE CIENCIA Nacional de Sanidad E INNOVACIÓN Instituto de Salud Carlos III Escuela Nacional de Sanidad (ENS) Instituto de Salud Carlos III Ministerio de Ciencia e Innovación Monforte de Lemos, 5 – Pabellón 7 28029 MADRID (ESPAÑA) Tel.: 91 822 20 00 Fax: 91 387 78 56 Catálogo general de publicaciones oficiales: http://publicaciones.administracion.es Publicaciones Online – ISCIII...»

«Regoverning Markets Small-scale producers in modern agrifood markets Agrifood Sector Studies Restructuring of agrifood chains in Turkey: The produce sector (A) A. Ali Koç, Jean-Marie Codron, Yavuz Tekelioğlu, Sylvaine Lemeilleur, Selma Tozanli, Şafak Aksoy, Céline Bignebat, Rana Demirer, Nisa Mencet Akdeniz University, Antalya INRA UMR MOISA, Montpellier IHEAM-IAMM, Montpellier www.regoverningmarkets.org Restructuring of agrifood chains in Turkey: The produce Sector (A) Meso study Report...»

«a network Model oF SuPer-SySteMic criSeS Prasanna Gai Australian National University and Bank of England Sujit Kapadia Bank of England Are financial systems shock absorbers or shock amplifiers? Policymakers and academics have long remained divided over this fundamental question. On the one hand, some contend that financial innovation and integration make the financial world a safer place (Greenspan, 1999); others argue the opposite by appealing to the same driving forces (Rajan, 2005). The...»

«University of Michigan Deep Blue deepblue.lib.umich.edu Swinburne: A Radical Victorian Beam, Kathryn L.; Khokhlov, Seymon http://hdl.handle.net/2027.42/120283 Swinburne: A Radical Victorian May 19-August 22, 2008 An exhibit from curator Semyon Khokhlov SPECIAL COLLECTIONS LIBRARY UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY ANN ARBOR, MICHIGAN Copyright 2008 by the University of Michigan Library University of Michigan, Ann Arbor University of Michigan Board of Regents: Julia Donovan Darlow Laurence B. Deitch...»

«205 Human Movement Science 11 (1992) 205-215 North-Holland Spatio-temporal organisation of natural prehension * Reinoud J. Bootsma and Piet C.W. van Wieringen Free University, Amsterdam, The Netherlands Abstract Bootsma, R.J. and P.C.W. van Wieringen, 1992. Spatio-temporal organisation of natural prehension. Human Movement Science 11, 205-215. An information-based model of natural prehension is proposed that can account for a large number of experimental findings without taking recourse to...»

«ENTERPRISING A film treatment by Michael Swiskay © All rights reserved CONTACT Michael Swiskay 146 West 17th Street Apartment 4D New York, NY 10011 tel.: 212-645-7137 mob.: 646-242-6277 email: michael.swiskay@gmail.com The screen is filled with a painting of the North Sea Coast. It dissolves to the interior of Manhattan’s sumptuous Metropolitan Club. Saul King seems an African prince presiding over his minions. But this is America, where he is African-American, not a prince. Envision Taye...»

«FOR IMMEDIATE RELEASE Media Contact: December 5, 2016 Spencer Alcorn 310.360.1981 spencer_alcorn@sundance.org PREMIERES, MIDNIGHT, KIDS, AND MORE: LATEST ADDITIONS TO 2017 SUNDANCE FILM FESTIVAL LINEUP Premieres, Documentary Premieres, Midnight, Spotlight, Kids and Special Events: From Documentary and Horror to Romance and Episodic (L-R) The Killing Ground, Courtesy of Sundance Institute; The Polka King, Credit: Andre Bowden Schwartz; My Life as a Zucchini, Courtesy of Sundance Institute. Park...»

«Paper P7 (UK) Professional Level – Options Module Advanced Audit and Assurance (United Kingdom) Monday 2 December 2013 Time allowed Reading and planning: 15 minutes Writing: 3 hours This paper is divided into two sections: Section A – BOTH questions are compulsory and MUST be attempted Section B – TWO questions ONLY to be attempted Do NOT open this paper until instructed by the supervisor. During reading and planning time only the question paper may be annotated. You must NOT write in...»

«Toni Morrison: Defamiliarization and Metaphor in Song of Solomon and Beloved Tolli Vegge A Thesis presented to the Department of British and American Studies the University of Oslo in Partial Fulfilment of the Requirements for the Cand. Philol. degree Autumn Term 2000 CONTENTS Chapter One: Introduction 3 Chapter Two: Previous Scholarship on Song of Solomon 24 Chapter Three: Defamiliarization and Solomon‟s Song 44 Chapter Four: The Tree as Metaphor in Beloved 91 Chapter Five: Conclusion 112...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.thesis.dislib.info - Online materials, documents

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.